28. 06. 2021 09:58 | BRATISLAVA/TASR

Nepriaznivý demografický vývoj bude mať horší dopad ako pandémia, vypočítali analytici

Do roku 2100 na Slovensku ubudne 1,1 milióna obyvateľov.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock.com/blvdone

Kým pre pandémiu nového koronavírusu za niečo vyše roka zomrelo okolo 12.000 Slovákov, prognóza demografického vývoja ukazuje, že do roku 2100 na Slovensku ubudne 1,1 milióna obyvateľov, čiže takmer 14.000 ľudí ročne. Negatívny demografický vývoj je teda omnoho väčším problémom než pandémia.

Upozornili na to analytici z IstroAnalytica v súvislosti s tým, že nepriaznivý demografický vývoj môže spôsobiť rozvrat verejných financií.

Ak sa teda situácia riešiť nebude, analytici zdôraznili, že výdavky na starobné dôchodky budú každoročne stúpať a v roku 2050 budú predstavovať 147 % úrovne z roka 2020. Priemerná výška odvodu na starobné poistenie dosiahne v roku 2050 dvojnásobok vlaňajšej úrovne a ročná potreba dofinancovania dosiahne v rokoch 2021 až 2050 v priemere 138 miliónov eur ročne.

Takisto priemerná výška odvodu na zdravotné poistenie dosiahne do roku 2050 viac než 150 % vlaňajšej hodnoty. „V čistej súčasnej hodnote dôjde do roku 2050 k zníženiu daňových príjmov vyšších územných celkov, miest a obcí o 20 % oproti roku 2020,“ dodali analytici.

Na margo penzijného systému analytici podotkli, že kým vlani pripadali na jedného dôchodcu zhruba štyria ľudia v produktívnom veku a tri ekonomicky aktívne osoby, v roku 2050 to môže byť už len 1,94 človeka v produktívnom veku a 1,43 ekonomicky aktívnych osôb. Do roku 2100 sú predpoklady ešte pesimistickejšie.

Na zvrátenie tohto vývoja sú podľa analytikov potrebné desaťročia, začiatok riešenia by sa však nemal odkladať. V prvom rade navrhujú analytici zmeniť politicko-spoločenské vnímanie obdobia výchovy dieťaťa do troch rokov. Materská dovolenka by sa mala zmeniť na „rodinnú prácu“.

Človek starajúci sa o dieťa vo veku od 31 týždňov do troch rokov by tiež mal podľa nich dostať základný príjem vo výške priemerného čistého príjmu - na rok 2022 výšku tohto príjmu odhadli analytici na 800 eur v čistom. Do tretice navrhujú pre týchto ľudí zvýšiť vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie na úroveň základného príjmu.

Takisto by bolo podľa nich dobré zachovať rodičovský príspevok v súčasnej výške 378,10 eura a zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane pre osobu starajúcu sa o dieťa vo veku od troch rokov až do skončenia sústavnej prípravy na povolanie.

Riešením by podľa analytikov mohlo byť aj efektívne motivovanie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest s kratšími pracovnými úväzkami, napríklad formou 100-percentnej úhrady odvodov zamestnávateľa. Treba tiež zvyšovať kapacitu škôlok.

Analytici vyčíslili, že navrhované opatrenia zvýšia hrubý verejný dlh o 21,5 miliardy eur, benefity však tieto náklady prevýšia. K úplnému splateniu týchto nákladov dôjde v roku 2084. Od roku 2035 by mohla byť pôrodnosť na úrovni dvoch detí na ženu a do roku 2060 až 2,2 dieťaťa na ženu, čo umožní "obnovu" populácie. Do roku 2024 by mohlo mať Slovensko o 18.000 detí do troch rokov viac než v súčasnosti a do roku 2060 až o zhruba 87.000 viac.