10. 04. 2019 12:38 |

5. Slovenská národná strana

Slovenská národná strana
Slovenská národná strana

1. JaroslavPaška, Ing. arch., 64 r., poslanec NR SR, Bratislava
2. Karol Farkašovský, Mgr., PhD., 63 r., poslanec NR SR, Bratislava
3. Pavol Dubček, MUDr., 70 r., lekár, Bratislava
4. Karol Konárik, Ing., 38 r., manažér, Banská Bystrica
5. Maroš Pavlovič, Mgr., 26 r., právnik, Topoľčany
6. Ján Krišanda, Mgr., 55 r., športový manažér, živnostník, Majerovce
7. Eva Milučká, Ing., 31 r., ekonómka, Martin
8.Jaroslav Barcaj, Ing., 53 r., ekonóm, Senica
9. Jana Beňáková Tulisová, Ing., PhD., 34 r., obchodná manažérka, Bytča
10. Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M., 41 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom
11. Ján Holodňák, Ing., 55 r., technik, Svidník
12. Martin Čornej, Ing., 26 r., finančný analytik, Michalovce
13. Monika Gergeľová, Mgr., 39 r., etička, Čaňa
14. Tibor Jančula, 49 r., poslanec NR SR, Bernolákovo

Komentáre ( 0)