10. 04. 2019 13:02 |

9. Strana práce

Strana práce
Strana práce

1. Filip Danninger, doc. MUDr. , CSc., 64 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský docent, Banská Štiavnica
2. Michal Buraľ, Mgr., 43 r., podnikateľ, Bratislava
3. Marian Vidiščák, prof. MUDr., PhD., FEBPS, 59 r., Lekárska fakulta SZU, lekár, vedec, vysokoškolský profesor, Bratislava
4. Zuzana Štrbíková, JUDr. Mgr., PhD., 41 r., konzultantka, Bratislava
5. Adrián Ondrovič, Ing., PhD., 43 r., Ekonomický ústav SAV, vedec, ekonóm, environmentalista, Turčianske Teplice
6. Lenka Humajová, Bc., 25 r., Masarykova univerzita, poslucháčka, Ekonomicko-správna fakulta, Horné Zelenice
7. Jaroslava Marcineková, Ing., 57 r., podnikateľka, Snina

Komentáre ( 0)