10. 04. 2019 13:06 |

10. Strana tolerancie a spolunažívania

Strana tolerancie a spolunažívania
Strana tolerancie a spolunažívania

1. Viktor Valik, 51 r., SZČO,Košice
2. Ján Lacko, 51 r., manažér,Košice
3. František Tanko, 48 r., podnikateľ,Bratislava
4. Petra Kamenárová, Bc., 28 r., podnikateľka, Jakubov
5. Dezider Bilý, 21 r., sociálny pracovník, Svinia
6. Róbert Bodiš, 57 r., podnikateľ, Lehnice
7. Jaroslav Tokár, 43 r., starosta obce, Vrbnica
8. Vojtech Tancoš, 41 r., manažér, Pavlovce nad Uhom
9. Martin Somora, MUDr., 68 r., lekár, Bratislava

Komentáre ( 0)