10. 04. 2019 13:10 |

13. DOPRAVA

DOPRAVA
DOPRAVA

1. Marián Damankoš, PhDr., PhD., 43 r., učiteľ, riaditeľ školy, Prešov
2. Ján Cirák, prof. JUDr., CSc., 60 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava
3. Lenka Beňačková, M.A., 33 r., projektová koordinátorka, Topoľčany
4. Ludvík Posolda, Mgr., 60 r., konateľ spoločnosti, Bratislava
5. Ľubomír Ochotnický, Ing., MBA, 52 r., generálny riaditeľ, Marianka
6. Roman Hrnčirík, Ing., 50 r., ekonóm, Holíč
7. Jozef Mišenko, 28 r., konateľ spoločnosti, Orlov
8. Adriana Trojanovičová, Mgr., 45 r., učiteľka, Sabinov
9. Tomáš Beharka, 39 r., riaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti, Vrútky
10. Jaroslav Mäsiar, Ing., 40 r., majiteľ, konateľ s.r.o., Prievidza
11. Jaroslav Málek, JUDr., 61 r., právnik - advokát, Bratislava
12. Viktor Magic, Ing., 48 r., stavebný inžinier, Bratislava

Komentáre ( 0)