10. 04. 2019 13:15 |

16. MOST - HÍD

MOST - HÍD
MOST - HÍD

1. József Nagy, Ing., 51 r., poslanec EP, Dunajská Streda
2. Norbert Kurilla, Ing., PhD., 39 r., štátny tajomník, Bardejov
3. Andrea Vitkóová, JUDr., PhD., 45 r., vysokoškolská pedagogička, Štúrovo
4. Michal Goriščák, JUDr. PhDr., PhD., 33 r., riaditeľ ÚPSVaR, Svidník
5. Zuzana Csadyová, Mgr., 53 r., starostka, Čierna Voda
6. Gabriel Csicsai, MVDr., PhD., 50 r., štátny tajomník MPaRV, Kostolné Kračany
7. Jozef Želinský, Ing., 33 r., zástupca primátora, Kráľovský Chlmec
8. Attila Agócs, Mgr., PhD., 40 r., primátor, Fiľakovo
9. Pavol Burdiga, 52 r., prednosta MsÚ, Rožňava
10. Erika Halašová, prof. RNDr., PhD., 56 r., vysokoškolská pedagogička, Martin
11. Marián Tóth, Ing., 42 r., starosta obce, Tvrdošovce
12. Ágnes Héder, PaedDr., 57 r., mediátorka-podnikateľka, Komárno
13. Richard Šarközi, 32 r., spevák-muzikant,Bratislava
14. Csaba Csízi, Mgr., 53 r., prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota, Číž

Komentáre ( 0)