10. 04. 2019 13:18 |

18. Strana rómskej koalície - SRK

Strana rómskej koalície - SRK
Strana rómskej koalície - SRK

1. Alfonz Kaliaš, Mgr., 54 r., konateľ spoločnosti, Vranov nad Topľou

Komentáre ( 0)