10. 04. 2019 13:39 |

30. Demokratická strana

Demokratická strana
Demokratická strana

1. Michal Kravčík, Ing. , CSc., 63 r., poslanec Košického samosprávneho kraja, Košice
2. Jela Tvrdoňová, Ing. , CSc., 60 r., konzultantka pre regionálny a vidiecky rozvoj, Trenčianske Teplice
3. Pavol Gašper, Ing., 56 r., konateľ spoločnosti, Poprad
4. Martina Vaško Sabolová, Bc., 43 r., riaditeľka pobočky v bankovníctve, Vyšná Šebastová
5. Ján Greššo, Mgr. art., 66 r., herec, Bratislava
6. Erika Várošová, Ing., 45 r., systémová inžinierka, Dolný Vadičov
7. Dušan Katuščák, prof., PhDr., PhD., 73 r., univerzitný profesor, Jazernica
8. Ivan Matušek, RNDr., 58 r., vedúci oddelenia - projektový manažér, Trnava
9. Milan Michalič, Ing., 55 r., predseda predstavenstva, Poruba pod Vihorlatom
10. Robert Bezek, JUDr., MBA, 37 r., súkromný podnikateľ, Rožňavské Bystré
11. Roman Krištín, MVDr., 44 r., veterinár, Veľké Kršteňany
12. Vladislav Kačmár, 52 r., invalidný dôchodca, Stročín
13. Igor Hornák, Ing. , CSc., 55 r., systémový analytik, Bratislava
14. Juraj Hríb, Ing., 26 r., projektant, Zvolen

Komentáre ( 0)