+1952pozitívnych Celkovo
433709
+11518testovaných Celkovo
3746277
+293pozitívnych
AG
Celkovo
398434
+25úmrtí Celkovo
12816
+58hospitalizovaní Celkovo
943
+3326zaočkovaných
Celkovo
0netrebavyplnat
+1465zaočkovaných
1. dávkou
Celkovo
2477106
+1861plne zaočkovaných Celkovo
2356083
Aktualizácia:
15.10.2021 , 10.15
Aktualizácia: 15.10.2021 , 10.15 štatistiky vo svete viac informácií
13. 03. 2020 16:18 | BRATISLAVA/TASR, tvnoviny.sk

Pozrite si, čo je dovolené vybaviť na úradoch počas mimoriadnej situácie

Všetky uvedené opatrenia budú platiť od pondelka až do odvolania.

Klientske centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave.
Klientske centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave. Foto: TASR

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenska prijala polícia opatrenia pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru. Všetky uvedené opatrenia budú platiť od 16. marca až do odvolania.

1. Zníženie rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8. do 11. hod.

2. Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov.

3. Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len v prípade skončenia platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila alebo pri nahlásení straty alebo odcudzenia.

4. Vyhotovené občianske preukazy podľa bodu 3 sa budú zasielať poštou na adresu určenú občanom, respektíve na adresu trvalého pobytu.

5. Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.

6. Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní.

7. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu - občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

8. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

9. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami; takýmito úkonmi sú najmä:
a) prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,
b) vydávane nových osvedčení o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek. Pozastavené budú úkony, ktoré znesú odklad napríklad vydanie TEČ na nosič bicykla.

10. informovanosť verejnosti bude zabezpečená aj prostredníctvom vývesných oznamov umiestnených na budovách dopravných inšpektorátov o potrebe v maximálnej miere vykonávať úkony využitím elektronických služieb, ktoré občania nájdu na stránkach ministerstva vnútra .

Občanom, ktorí nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom odporúčame vyžitie elektronickej služby objednania sa na konkrétny čas.

11. Vydávanie elektronického osvedčenia o evidencii časť I sa bude adresovať ich doručenie priamo na adresy určené občanmi, nie na oddelenia dokladov.

 

Celé dnešné Televízne noviny si pozrite na markizaplus.sk.