+3470pozitívnych Celkovo
449775
+14282testovaných Celkovo
3826967
+677pozitívnych
AG
Celkovo
403923
+11úmrtí Celkovo
12883
+50hospitalizovaní Celkovo
1 102
+3381zaočkovaných
Celkovo
0netrebavyplnat
+1384zaočkovaných
1. dávkou
Celkovo
2486664
+1997plne zaočkovaných Celkovo
2371310
Aktualizácia:
22.10.2021 , 10.19
Aktualizácia: 22.10.2021 , 10.19 štatistiky vo svete viac informácií
02. 04. 2020 19:53 | BRATISLAVA/TASR

Ďalšia sada opatrení: Zákaz vyvážania niektorých vecí či preplatenie nájomného zatvorených prevádzok

Vláda schválila aj zákaz respirátorov a určila pokuty.

Zatvorené obchodné centrum v Košiciach.
Zatvorené obchodné centrum v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

Slovensko zakázalo vývoz tovarov, ktoré sú potrebné na boj proti nákaze novým koronavírusom. Ide o dezinfekčné prostriedky, lieh, osobné ochranné prostriedky a umelé pľúcne ventilácie. Vyplýva to z nariadenia na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie predloženého ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), ktoré vo štvrtok schválila vláda.

"Cieľom predloženého návrhu nariadenia je zabezpečiť realizáciu potrebného opatrenia hospodárskej mobilizácie na riešenie krízovej situácie spôsobenej šírením nového koronavírusu v SR," uviedlo ministerstvo hospodárstva v predkladacej správe k schválenému materiálu.

Zo Slovenska sa tak nesmú vyvážať antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky, potravinársky alebo denaturovaný lieh či zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Zákaz sa vzťahuje aj na ochranné okuliare a clony, ochranné štíty na tvár, prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny, ochranné odevy a rukavice. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia a vývoz týchto tovarov môže povoliť v mimoriadnych prípadoch vláda.

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva

Vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí schválila aj návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, a to v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom je odstrániť prekážky, ktoré by bránili poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sústrediť sa predovšetkým na pacientov s novým koronavírusom. Rovnako má zmierniť negatívne vplyvy v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z 11. marca 2020 a vyhlásením núdzového stavu z 15. marca 2020.

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok kategórie FFP2, FFP3 a osobný ochranný prostriedok kategórie KN95 inej osobe než poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na Slovensku, ďalej zdravotníckemu pracovníkovi pracujúcemu na Slovensku, orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné. Taktiež osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenska.

V prípade, že fyzická osoba predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok iným spôsobom, Slovenská obchodná inšpekcia jej môže uložiť pokutu vo výške od 1000 eur do 10.000 eur.

Novela zákona tiež umožňuje právnickým osobám v pôsobnosti MZ SR, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj formou per rollam. Cieľom tohto zákona je tiež umožniť účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti, ak preukážu, že v súvislosti s pandémiou nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom.

Zároveň v čase obmedzených materiálnych a personálnych zdrojov musí byť v čo najvyššej miere pacientovi zabezpečená zdravotná starostlivosť. V čase krízovej situácie bude možné vydávať niektoré výnimočné opatrenia v oblasti ochrany verejného zdravia a liekovej politiky.

Po novom sa nebude vykonávať aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zamestnávatelia nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Obmedzí sa tiež vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Nebude sa posudzovať zdravotný stav fyzických osôb na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania. Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa môže vykonať dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Vláda schválila karanténne opatrenia pre osoby, ktoré prichádzajú na územie SR

 Osoby, ktoré prídu na Slovensko, budú musieť dodržiavať viaceré karanténne opatrenia, ktoré vo štvrtok schválila na svojom rokovaní vláda. Ide o opatrenia, ktoré majú predísť šíreniu nového koronavírusu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ma zabezpečovať koordináciu počtu osôb, ktorým sa zabezpečuje skupinová repatriáciu na územie Slovenska, a to vzhľadom na možné kapacity v karanténnych zariadeniach. Rezort vnútra určí hraničné priechody pre možný návrat osôb, pričom s Českou republikou a Maďarskom pôjde o tri hraničné priechody, s Rakúskom a Poľskom o dva a o jeden s Ukrajinou.

Opatrenie, ktorým nariadi osobám vracajúcim sa zo zahraničia izoláciu v karanténnom prostredí, zabezpečí rezort zdravotníctva. Do karanténnych zariadení nebudú musieť ísť napríklad tehotné ženy, maloletí, zdravotne postihnutí, onkologickí pacienti, psychiatrickí pacienti, pacienti s metabolickou poruchou vrátane blízkych osôb, respektíve sprevádzajúcich osôb či osoby. Týmto osobám je nariadená izolácia v domácom prostredí. Všetci, ktorí sa vrátia zo zahraničia, musia svoj návrat bezodkladne nahlásiť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Tí následne vystavia pre osoby, ktoré prišli na Slovensko zo zahraničia, PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Do karantény nebudú musieť ísť napríklad vodiči nákladnej dopravy, ktorí nakladajú a vykladajú tovar, posádka lodnej nákladnej dopravy, členovia posádky lietadla, rušňovodiči, zamestnanci pohrebných služieb či vodiči posádky zdravotnej služby. Rovnako do karantény nebudú musieť ísť ľudia, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a pracujú ako zdravotníci alebo ošetrovateľky v prihraničných oblastiach v pásme do 30 kilometrov od štátnej hranice so Slovenskom. Karanténa sa nevzťahuje ani na Slovákov, ktorí majú trvalý alebo povolený prechodný pobyt v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od hranice a zároveň pracujú na Slovensku.

V prípade "pendlerov" zásadné zmeny podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) nie sú, uviedol to vo štvrtok po rokovaní vlády. Podľa neho sa uznáva malý pohraničný styk, teda do 30 kilometrov od hraníc jedným aj druhým smerom. "Všetky osoby, ktoré sú mimo tohto malého pohraničného styku a prichádzajú na Slovensko, musia ísť do karantény," povedal premiér s tým, že príslušný minister bude môcť v odôvodnených prípadoch požiadať hlavného hygienika, aby udelil výnimku. Napríklad, ak špecialisti zo zahraničia majú prísť riešiť niečo neodkladné na Slovensko.

Na hraničnom priechode osobám prichádzajúcim zo zahraničia príslušník policajného zboru poskytne informáciu o nariadených karanténnych opatreniach. "Ak osoba príde na hranicu vozidlom, transport do karanténneho zariadenia je realizovaný za súčinnosti určených zložiek Ministerstva vnútra SR prípadne individuálne s využitím monitorovacích technických prostriedkov," uvádza sa v predloženom materiáli. Ak človek príde na hranicu pešo, rezort vnútra zabezpečí priestor, v ktorom budú tieto osoby dočasne umiestnené a následne zabezpečí ich transport do karanténneho zariadenia.

Rezorty vnútra, obrany, školstva a hospodárstva, ale aj predsedovia samosprávnych majú za úlohu vyčleniť karanténne zariadenia a zabezpečiť zásobovanie, na poriadok a bezpečnosť v týchto zariadeniach budú dohliadať pracovníci z rezortu vnútra a obrany.
Správa štátnych hmotných rezerv SR zabezpečí vyskladnenie osobných ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v potrebnom množstve pre každé karanténne zariadenie. Rezort zdravotníctva musí zabezpečiť zdravotníckych pracovníkov v karanténnych zariadeniach, zároveň vytvorí aj odberové skupiny, ktoré budú vykonávať odber klinických vzoriek od osôb.

Zamestnanci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zamestnanci orgánov verejného zdravotníctva v rezorte obrany a vnútra zabezpečia epidemiologické vyšetrovanie v karanténnom zariadení, manažment osôb s pozitívnym výsledkom na COVID-19. Okrem toho tiež prepustenie osôb do domácej izolácie v prípade negatívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia, informovanie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o prepustení do domácej izolácie a o termíne ukončenia domácej izolácie.

Ak bude v rómskej osade vyše 10 % pozitívnych testov,v karanténe bude celá

Ak bude pri testovaní v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pozitívne testovaných viac ako desať percent osôb, bude potrebné dať do karantény celú osadu. Upozornili na to predkladatelia návrhu plánu riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

"Osoby, u ktorých sa laboratórne potvrdila infekcia novým koronavírusom, ich telesná teplota je vyššia ako 38 stupňov Celzia a sú prítomné ďalšie príznaky ako dýchavičnosť a kašeľ, budú prevezené na hospitalizáciu do určených zdravotníckych zariadení," dodali predkladatelia materiálu.

Konkrétne postupy v prípade jednotlivých lokalít určí príslušný regionálny hygienik. "Ak sa budú prípady riešiť individuálne, stredne ťažké a ťažké prípady budú hospitalizované v určenom zdravotníckom zariadení, ľahšie formy v karanténnom ubytovacom zariadení (ubytovne, improvizovaná nemocnica, školy a pod.) Je potrebné testovať všetky prípady ochorenia," upozornili predkladatelia materiálu.

Poukázali tiež na to, že ak bude v karanténe celá osada, ťažšie prípady budú hospitalizované v určenom zdravotníckom zariadení. "Ostatní zostávajú v domácej izolácii a je im priebežne poskytovaná zdravotná starostlivosť za účasti vojenských zdravotníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov," doplnili.

S masívnym testovaním v marginalizovaných rómskych komunitách sa začne v piatok (3. 4.) Cieľom je zistiť skutočný stav a zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu v týchto lokalitách. Permanentný krízový štáb disponuje informáciami, že približne 1400 príslušníkov MRK prišlo nedávno zo zahraničia a asi u 220 sa pozorovali klinické príznaky respiračného ochorenia.

V prvej fáze testovania vytypovali 33 lokalít, v piatok sa má začať v lokalitách Kecerovce, Jarovnice, Trebišov a Markušovce. Následne budú medzi vybranými lokalitami napríklad Fiľakovo, Šumiac, Bardejov, Zborov, Spišský Štiavnik, Batizovce, Hranovnica, Nacina Ves, Krompachy, Nálepkovo, Žehra, Ochtiná.

Odbery klinických vzoriek zabezpečia odberové skupiny príslušníkov Ozbrojených síl SR, za asistencie polície a mimovládnych organizácií. Testovanie klinických vzoriek zabezpečia regionálne úrady verejného zdravotníctva v Košiciach, Banskej Bystrici a Trenčíne a Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

Sulík: Nájomné zatvorených obchodných prevádzok znížime o 80 %

Nájomcom obchodných prevádzok zatvorených štátom pre pandémiu ochorenia COVID-19 by malo nájomné počas obmedzení klesnúť o 80 %. Približne polovicu z tejto zľavy by mali znášať prenajímatelia, druhú polovicu štát. Presnejšie podmienky bude riešiť koaličná rada. Povedal to vo štvrtok po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Ja už na to tlačím niekoľko dní. Je to niečo, čo potrebujeme spraviť," povedal Sulík. Podľa ministra je veľa drobných predajní, kde je práve nájomné najväčšia nákladová položka. Koalícia sa už na takomto princípe podpory drobných podnikateľov podľa ministra zhodla. "Robiť to budeme a teraz sa musíme baviť o konkrétnom nastavení," povedal Sulík.

Toto opatrenie bude podľa šéfa rezortu hospodárstva za dva marcové týždne, kedy boli prevádzky zatvorené, stáť štátny rozpočet približne 40 miliónov eur. Skutočné náklady budú možno nižšie, lebo v rýchlom odhade nebolo spresnené, koľko prevádzok je v majetku obchodníkov a koľko podnikateľov si prevádzku prenajíma od spriaznenej firmy.

Energie však podľa Sulíka štát preplácať nebude. "Potrebujeme zabezpečiť, aby nedošlo k masívnemu krachovaniu týchto prevádzok, lebo kým sa to obnoví, tak to budú roky, nie mesiace," dodal minister.