Koronavírus na Slovensku Aktualizácia: 1.12.2020, 10.04
1082625(+7991)testovaných
107183(+1254)pozitívnych
68859(+2818)vyliečených
868(+29)úmrtí
Aktualizácia: 1.12.2020, 10.04 štatistiky vo svete viac informácií
30. 10. 2020 10:39 , článok bol aktualizovaný 30. 10. 2020 19:37 | BRATISLAVA/mm, TV Markíza

Tu nájdete všetky potrebné informácie o testovaní

Celoplošné testovanie sa začína v sobotu o 7.00 h.

Testovanie v obci Raslavice v okrese Bardejov.
Testovanie v obci Raslavice v okrese Bardejov. Foto: TASR

Už v sobotu ráno sa otvoria odberné miesta po celom Slovensku a začne sa najväčšia logistická operácia v našich novodobých dejinách. Spísali sme tak všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete pred testovaním vedieť.

Kto by mal ísť na testovanie?

Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť všetci okrem:

Detí do desať rokov.

Autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav (napríklad zlomený nos). Potrebné bude potvrdenie od lekára.

Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí v posledných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na koronavírus.

Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe.

Pri zákaze vychádzania sa budú v rámci výnimiek uznávať tiež výsledky PCR testov, ktoré občania dostanú v piatok (30.10.). Platiť nebudú výsledky krvných testov.

Kde sa môžem dať otestovať?

Otestovať sa môžete počas víkendu kedykoľvek a kdekoľvek, no ministerstvo obrany odporúča, aby ste išli na test v mieste svojho trvalého bydliska. Samospráva určí vaše presné odberné miesto, kde vám podľa abecedy alebo ulice bude pridelený časový rozsah, kedy by ste mali prísť.

Predtým, ako sa vyberiete na test ešte si pre istotu raz skontrolujte, či vaše odberné miesto nezrušili alebo vás nepresunuli inam.

Čo nerobiť pred odberom?

Minister zdravotníctva odporúča prísť nalačno, ale nie to nevyhnutné. Určite by sme nemali predtým žuvať žuvačku a fajčiť. Taktiež by sme nemali používať ani spreje a kvapky do nosa, mohli by ovplyvniť výsledky testu.

Ako prebieha testovanie?

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

Následne vás čakajú jednoduché administratívne úkony - určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca. Vypíšete formulár potrebný na registráciu.

Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku. Pristúpite k odpadkovému košu a vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.

 

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. Zdravotník vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.

Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok vášho testu.

Zdravotník vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta.

Čo robiť, keď sa dozviem výsledok?

Ste negatívny

Rezort odporúča opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, ak sa jeho druhé kolo uskutoční. Môžete byť totiž v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila.

Ste pozitívny

1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac sa dozviete TU.

2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.

3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období dvoch dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.

5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.

6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory).

7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.

8. Nikam necestujte.

9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény.

10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

(Ne)obmedzenie pohybu

Obmedzenie pohybu sa vzťahuje na ľudí, ktorí neabsolvujú testovanie a musia zostať v povinnej 10-dňovej karanténe. Toto sú však výnimky:

1. osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu z celoplošného testovania.

2. osoba pôsobiaca v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu z celoplošného testovania.

3. osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

4. cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

5. cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

6. cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

7. cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

8. cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

9. cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

10. dieťa do desiatich rokov veku,

11. cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,

12. cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

13. cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

14. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

15. osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

16. osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

17. osoba dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

18. osoba dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

19. onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

20. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Komentáre ( 0)