23. 06. 2017 12:05 | VEĽKÁ BRITÁNIA/ nt

Aj starí ľudia mávajú sex. Podľa výskumu ich robí múdrejšími

Tí, ktorí mali sex raz týždenne, mali v testoch o dva percentuálne body viac ako tí, čo mali sex raz mesačne a o štyri body viac ako tí, ktorí nemali sex vôbec.

Aj starí ľudia mávajú sex. Podľa výskumu ich robí múdrejšími
Aj starí ľudia mávajú sex. Podľa výskumu ich robí múdrejšími Foto: Shutterstock.com

Nová štúdia dospela k záveru, že sex nás robí múdrejšími. Objav sa najviac dotýka starších ľudí, u ktorých sa sexuálna aktivita prejaví na stave ich mozgu najlepšie. "Sexuálne vzťahy v neskoršom veku sú dôležité nielen pre sex ako taký, ale ovplyvňujú aj iné faktory, v tomto prípade kognitívne funkcie," povedala vedúca výskumníčka Hayley Wright z Coventry University z centra pre výskum v psychológii a správaní. Píše Independent.co.uk.

Vedci z univerzít Ofxord a Coventry požiadali 73 účastníkov - 28 mužov a 45 žien vo veku od 50 do 83 rokov, aby prezradili viac o svojej sexuálnej aktivite. Tridsaťsedem z nich uviedlo, že majú sex raz týždenne, 26 ľudí raz mesačne a 10 ľudí už nemalo sex vôbec.

Zároveň vyhodnotili ich mozgovú funkciu a zistili, že tí, ktorí mali sex raz týždenne, mali v jednotlivých úlohách o dva percentuálne body viac ako tí, čo mali sex raz mesačne a o štyri body viac ako tí, ktorí nemali sex vôbec.

Štúdia, ktorej výsledky uverejnili v The Journal of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, dospela k záveru, že pravidelný pohlavný stýk má vplyv na slovné testy. Najviac sexuálne aktívni účastníci štúdie absolvovali aj vizuálne testy, kde boli menšie rozdiely.

Autori štúdie sú si nie istí, prečo existuje súvislosť medzi sexuálnou aktivitou a inteligenciou, ale naznačujú, že sex je spojený so sekréciou neurohormónov, ako je dopamín a oxytocín, ktoré prenášajú signály v mozgu. Je však potrebný ďalší výskum. 

"Ľudia si neradi myslia, že aj starší ľudia majú sex, ale musíme túto predstavu otvoriť na spoločenskej úrovni a pozrieť sa na to, aký dopad môže mať sexuálna aktivita na ľudí vo veku od 50 rokov vyššie, okrem známych účinkov na sexuálne zdravie a všeobecnú pohodu," povedala doktorka Wrightová.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z My ženy