• Špeciálne vydanie:

    30. výročie

    Nežnej revolúcie

17. 11. 2019 07:00 | BRATISLAVA/Jana Habarová

S takýmito titulkami vyšli noviny 17. novembra 1989

Ako o demonštráciách študentov a neskôr širokej verejnosti informovali médiá?

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka Foto: Profimedia.cz

Pred 30 rokmi sa oslobodilo Československo od komunizmu. Rok 1989 priniesol slobodu, demokraciu a obnovenie ľudských práv aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe.

Začalo sa to pokojne, keď sa prví odhodlaní študenti stretli 16. a 17. novembra v Bratislave a v Prahe pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Zároveň demonštrovali slovne a transparentmi aj proti komunizmu. Skandovali heslá: „Slobodu slova! Chceme školské reformy! Chceme školy pre všetkých! Demokraciu, demokraciu! My chceme slobodu!"

Zasiahnutie bezpečnostných zložiek proti študentom a následné zapojenie sa širokej verejnosti a tiež umelcov do protestov vyústilo až do pádu komunizmu.

Pamätníci spomínajú na preplnené pražské Václavské námestie, Hviezdoslavovo námestie v Bratislave a nezabudnuteľný zvuk štrngania kľúčov. A ako o týchto významných udalostiach informovali najznámejšie periodiká?

Pozreli sme sa na titulné stránky novín, konkrétne denníkov Práca, Smena, Rudé právo, Pravda, Roľnícke noviny a Verejnosť. Zaujímal nás najmä 17. november 1989 a nasledujúce dni. Rozdiel medzi novinami komunistického režimu a tých, ktoré podporovali revolúciu, je zrejmý. Presvedčte sa sami!

Smena (slovenský denník mladých)

Počas trvania komunistického režimu bola Smena popri Pravde a Práci denník s najvyšším nákladom. Svojím spôsobom denník vzdoroval komunistickej moci. O prvých demonštráciách študentov ale informoval veľmi opatrne. V piatok 17.11. 1989 mali napríklad na titulnej stránke športový článok. Až neskôr v ďalších vydaniach po víkende informujú o „narušení verejného poriadku v Prahe". To neskôr vyústilo do masových demonštrácií.

smena.JPG
smena.JPG
 

smena18.JPG
smena18.JPG
 

Rudé právo (ústredný tlačový orgán Komunistickej strany Československa (KSČ))

Denník, ktorý sa o protestoch vyjadroval veľmi negatívne. Hral dôležitú úlohu v propagande režimu. Titulná stránka 17. novembra informuje skôr o „roku dobrej práce vlády" alebo o „kádrových zmenách a „stabilizačnom programe". O protestoch informujú až o niekoľko dní neskôr s tým, že ide o provokácie na destabilizáciu politickej moci. Ľudí vyzývajú k rozvahe a občianskej zodpovednosti.

Rudé právo, 17.11.1989, str. 1.png
Rudé právo, 17.11.1989, str. 1.png
 

Rudé právo, 20.11.1989, str. 1.png
Rudé právo, 20.11.1989, str. 1.png
 

Pravda

Denník s najdlhšou kontinuálnou tradíciou na Slovensku. Počas komunistického režimu bola Pravda denníkom s najvyšším nákladom a zohrávala kľúčovú úlohu v šírení propagandy monopolne vládnucej Komunistickej strany Československa.

Denník mal výsadné postavenie. Cenzuroval a interpretoval spravodajstvo v súlade s ideologickou líniou KSČ, čoho dôkazom sú aj titulné strany v období demonštrácií proti komunizmu. Prvé informácie o protestoch zverejnili až po 20. novembri. Napríklad článok s titulkom „Obnoviť poriadok, chrániť majetok a životy občanov" hovorí za všetko.

Pravda, 17.11.1989, str. 1..jpg
Pravda, 17.11.1989, str. 1..jpg
 

Pravda, 21.11.1989, str. 1..jpg
Pravda, 21.11.1989, str. 1..jpg
 

Práca (denník Revolučného odborového hnutia)

Denník hneď po 17. novembri zverejnil titulnú stranu novín výraznou červenou farbou. O prvotných protestoch študentov však informujú veľmi málo a to článkom s titulkom: „Vyvrcholili oslavy medzinárodného dňa študentstva."

Praca.JPG
Praca.JPG
 

praca18.JPG
praca18.JPG
 

Roľnícke noviny

Roľnícke noviny od roku 1930 zastávali rolu odborného a stavovského periodika, vzdelávali poľnohospodársku verejnosť, prinášali odborné a aktuálne informácie. O demonštráciách v Prahe či v Bratislave sa na svojich titulných stranách ani nezmienili.

Rolnickenoviny.JPG
Rolnickenoviny.JPG
 

rolnickenoviny18.JPG
rolnickenoviny18.JPG
 

A potom prišla Verejnosť (revolučný občasník, neskôr denník)

Periodikum vzniklo až po novembri 1989. Preto prvé informácie o revolúcii prináša až 15. decembra 1989. Stalo sa hlavným médiom revolučného hnutia Verejnosť proti násiliu. Prvé číslo je celé venované revolúcii. Fotografie a články si môžete pozrieť aj vy.

Verejnosť, 15.12.1989, str.1-5. 8-1 1.jpg
Verejnosť, 15.12.1989, str.1-5. 8-1 1.jpg
 

Verejnosť, 15.12.1989, str.1-5. 8-4 4.jpg
Verejnosť, 15.12.1989, str.1-5. 8-4 4.jpg
 

Verejnosť, 15.12.1989, str.1-5. 8-5 5.jpg
Verejnosť, 15.12.1989, str.1-5. 8-5 5.jpg
 

Bezprostredne po 17. novembri vznikli hnutia Verejnosť proti násiliu a Občianske fórum, ktoré položili základ politického pluralizmu. Počas novembra sa konali mítingy so státisícovou účasťou. Boli vymenené vedenia KSČ aj KSS, zrušené bolo ústavou garantované vedúce postavenie komunistickej strany.

V decembri bola vymenovaná prvá federálna i slovenská vláda s prevahou nekomunistov. Rezignoval komunistický prezident Gustáv Husák, za prezidenta bol zvolený Václav Havel.

Od roku 2001 je 17. november štátnym sviatkom - Dňom boja za slobodu a demokraciu.

Komentáre ( 0)