06. 09. 2019 14:08 | BRATISLAVA/TASR

Plavecký zväz neprávom vyradil z tímu talentovanú akvabelu Reichovú, rozhodol súd

V priebehu disciplinárneho konania došlo k viacerým procesným nezrovnalostiam, SPZ sa športovkyni ospravedlnil.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock/microgen

Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne rozhodol vo veci sporu medzi Slovenskou plaveckou federáciou (SPF) a Viktóriou Reichovou v prospech juniorskej akvabely. Reichová ako 13-ročná získala viacero titulov majsterky Slovenska, ale pred troma rokmi sa dostala do sporu so SPF. Vyradili ju z tímovej zostavy a stratila štatút reprezentanta. Viedlo sa voči nej disciplinárne konanie a mala zákaz reprezentovať Slovensko na všetkých medzinárodných súťažiach.

CAS vyhodnotil tento test v neprospech SPF. "Nečakala som, že sa mi môže stať niečo takéto vážne. Bolo to naozaj náročné, všetko prispôsobiť škole a tréningom. Každý večer som riešila nové problémy. Som veľmi vďačná, že to dopadlo takto, aj keď ma mrzí, že to zašlo až sem. Išlo to od stretnutí na SPF, ďalej sa to riešilo s detskou ombudsmankou, s bývalou prezidentkou aj terajším prezidentom SPF, s právnikmi aj olympijským výborom. Nikto mi nevedel pomôcť, aj keď uznali moju pravdu. Už sme nemali inú šancu, než to dať do Lausanne. Musím sa poďakovať aj opačnej strane, možno to tak nevnímajú, no veľmi ma to posilnilo a cítim sa ako športovec, ktorý si už niečo prežil," povedala 17-ročná členka klubu SYNCHRO Bratislava. Podľa matky Andrey Reichovej dostala jej dcéra pokarhanie "za to, že plnila príkaz svojho trénera a trénovala vylepšenú zostavu sóla, s ktorou dosiahla výborné umiestnenie v zahraničí."

Rodičia požiadali o pomoc najvyššie športové autority vrátane Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý sa jednoznačne postavil na stranu športovkyne.

"Často sme jedna z posledných inštitúcií, na ktorú sa športovci obracajú, keď vyčerpajú iné možnosti. Tieto prípady sú memento, aby sme sa netvárili, že je všetko v poriadku. Od začiatku som komunikoval s rodičmi aj samotnou Viktóriou. Som veľmi rád, že rozhodnutie CAS potvrdilo, že športovec má právo porovnať svoju výkonnosť s najlepšími. Možno mnoho športovcov vzdalo túto cestu, Viktória nie. Predpokladám, že zodpovední ľudia v sebe nájdu štipku hrdosti a priznajú si spoluzodpovednosť," povedal prezident SOŠV Anton Siekel. Na piatkovej tlačovej konferencii tiež uviedol, že sa uvažuje o zriadení slovenskej športovej súdnej autority.

"Ísť na CAS znamená obrátiť sa najvyššiu inštanciu v športe, ktorá rozhoduje s definitívnou platnosťou. Po piatich odkladoch došlo koncom augusta k zaslaniu oficiálneho rozhodnutia. Konštatovalo niekoľko zásadných vecí," povedal advokát Peter Haňdiak. CAS vyhovel odvolaniu plavkyne v plnom rozsahu.

Rozhodol, že v priebehu disciplinárneho konania došlo k viacerým procesným nezrovnalostiam, pozastavenie štatútu reprezentanta bolo nadmerné a neprimerané, disciplinárne konanie ako celok bolo príliš dlhé a Reichová neporušila štatút SPF, ktorá jej musí nad rámec nákladov zaplatiť 3000 švajčiarskych frankov.

"Pokiaľ ide o individuálny šport, prvok výkonnosti predstavuje najvyšší princíp, ktorý nemôže byť spochybnený technickými problémami vo vzťahu 'zväz a športovec. Športovec, ktorý preukáže najlepšie výsledky, musí byť nominovaný reprezentovať svoju krajinu, ibaže zväz preukáže, že je vo verejnom záujme, aby takýto športovec, ktorý dosiahol najlepšie výsledky vo svojej disciplíne, krajinu nereprezentoval. Som rád, že sa CAS priklonil k našej argumentácii a uznal dôvody V. Reichovej," dodal Haňdiak.

Vedenie SPF sa Reichovej ospravedlnilo

"Dovoľte mi, aby som sa v mene SPF ospravedlnil Viktórii Reichovej a jej rodičom za psychickú a duševnú ujmu, ako aj poškodenie dobrého mena, ktoré bolo spôsobené nesprávnym konaním orgánov SPF. Zároveň vyzývam dotknutých členov orgánov SPF, ktorí boli priamo zainteresovaní a zodpovední za nesprávne konanie v prípade V. Reichovej, aby sami vyvodili osobnú zodpovednosť na základe rozhodnutia CAS. Pokiaľ tak neurobia, vzhľadom na ekonomické, ako aj etické dopady a tým aj poškodenie dobrého mena SPF v súvislosti s vážnym rozhodnutím CAS navrhnem v zmysle stanov SPF podanie podnetu na disciplinárne konanie voči všetkým priamo zainteresovaným osobám v uvedenom prípade. S pracovníkmi, ktorí sú v pracovnom pomere v SPF, ukončíme pracovnú dohodu, resp. zmluvu. Rovnako navrhnem sekcii synchronizovaného plávania, aby s okamžitou platnosťou urobili všetky potrebné kroky, aby bola V. Reichová opätovne zaradená do reprezentácie a nebolo jej bránené ďalšími prekážkami, najmä súčasne platnými smernicami trénovať a súťažiť na domácich a medzinárodných súťažiach a to až do vykonania všetkých legislatívnych úprav smerujúcich k náprave vzťahov v sekcii synchronizovaného plávania. Tejto sekcii navrhnem, aby vypracovali nové transparentné kritériá na zaradenie do reprezentácie, ktoré nebudú obsahovať diskriminačné prvky a budú otvorené všetkým členom synchronizovaného plávania v SPF s jasne nastavenými pravidlami v prospech rozvoja športu," znelo stanovisko nedávno zvoleného prezidenta SPF Ivana Šuleka.

Na Slovensku išlo o prvý spor medzi športovcom a národnou federáciou, ktorý sa nepodarilo urovnať na domácej pôde. Náklady súvisiace s predmetom sporu sa odhadujú na 30.000 až približne 80.000 eur a znášať ich bude SPF.


VIAC Z Šport