22. 08. 2018 10:25 | KOŠICE/TASR

Výstavba košického štadióna ide podľa plánu, tvrdí mesto

Štadión bude mať po dokončení kapacitu necelých 13.000 divákov.

Stavenisko Košickej futbalovej arény.
Stavenisko Košickej futbalovej arény. Foto: TASR

Mesto Košice očakáva, že s ďalšou realizačnou činnosťou na stavbe Košická futbalová aréna (KFA) sa začne na jeseň tohto roka.

Pre TASR to povedal vedúci komunikačného referátu mesta Košice Jozef Marko. Tvrdí, že príprava výstavby futbalového štadióna nevykazuje žiadne zdržanie.

Ako Marko pripomenul, výstavba štadióna bola rozdelená do viacerých etáp. "Nultá etapa - príprava územia, bola stavebne ukončená a skolaudovaná. Pre prvú etapu výstavby štadióna bude na základe projektu pre stavebné povolenie začatá inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebných povolení. Až na základe právoplatnosti týchto povolení môže byť začatá aj ďalšia realizačná činnosť," vysvetlil.

Stavenisko Košickej futbalovej arény.
Stavenisko Košickej futbalovej arény. Foto: TASR
 

Podľa neho všetky práce, ktoré sú zmluvne so zhotoviteľom dohodnuté, prebiehajú v zmysle odsúhlaseného harmonogramu.

"Termín ukončenia stavebných prác a skolaudovanie štadióna v 1. etape je dohodnutý do konca roka 2019. Táto etapa bude dokončená v plánovanom termíne," uviedol s tým, že v rámci nej bude vybudovaná západná a východná tribúna s prestrešením a osvetlením hracej plochy. "Zároveň sa vybuduje prevádzkový blok pri západnej tribúne. Kapacita štadióna bude po dokončení 1. etapy necelých 6000 divákov," pripomenul.

Príprava územia, okrem iného, podľa Marka zahŕňala odstránenie spevnených plôch v rámci riešeného územia, vrátane objektov a rozvodov na nich situovaných, odstránenie trávnatého porastu, zemné výkopové práce spojené s vytvorením základovej jamy pre centrálne ihrisko arény, hrubé terénne úpravy, nevyhnutné preložky existujúcich podzemných rozvodov, ako aj zhotovenie nových prípojok a potrebných inžinierskych sietí.

Stavenisko Košickej futbalovej arény.
Stavenisko Košickej futbalovej arény. Foto: TASR
 

Náklady stavby v prvej etape sú viac ako 14,11 milióna eur. Ako Marko pripomenul, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje zo štátneho rozpočtu na výstavbu a technické zhodnotenie futbalového štadióna dotáciu vo výške štyri milióny eur a Ministerstvo financií SR rozhodlo o návratnej finančnej výpomoci vo výške osem miliónov eur na financovanie výstavby futbalového štadióna.

"Rozdiel v disponibilných a chýbajúcich finančných prostriedkoch na realizáciu chce Košická Futbalová Aréna, a. s., zabezpečiť z finančných zdrojov mimo rozpočtu mesta Košice. KFA, a. s., na tejto možnosti v súčasnosti intenzívne pracuje," vysvetlil.

"Doba pre realizáciu 2. a 3. etapy výstavby KFA je so zhotoviteľom zmluvne stanovená na desať mesiacov, samozrejme, za predpokladu, že bude zabezpečené financovanie 2. a 3. etapy stavby KFA," dodal.

Podľa Marka bude mať KFA po dokončení 3. etapy kapacitu necelých 13.000 divákov a celkové náklady na výstavbu budú predstavovať 19,47 milióna eur. 

 


VIAC Z Futbal