06. 06. 2019 09:00 | BRATISLAVA/kc

Máte jedinečnú priležitosť: Pomenujte planétu väčšiu ako Jupiter

Národná súťaž bude prebiehať od júna do novembra 2019, celkové výsledky vyhlásia v decembri 2019.

Porovnanie Jupitera a planéty HAT-P-5b. (umelecká predstava)
Porovnanie Jupitera a planéty HAT-P-5b. (umelecká predstava) Foto: astro.sk

Prvýkrát v histórii majú Slováci možnosť vymyslieť oficiálny názov pre exoplanétu - teda planétu, ktorá sa nachádza mimo náš solárny systém. Medzinárodná astronomická únia pridelila každému štátu jednu planétu, ktorej pomenovanie môže ovplyvniť široká verejnosť.

 

Slovensku pripadla exoplanéta HAT-P-5b objavená v roku 2007 pri hviezde, ktorá nesie označenie HAT-P-5. Táto hviezda, premietajúca sa do letného súhvezdia Lýra, je podľa najnovších meraní družice Gaia od Zeme vzdialená asi 990 svetelných rokov. Podobá sa na naše Slnko, je však o niečo väčšia. Oproti našej materskej hviezde je pravdepodobne mladšia, má asi 1,7 až 2,5 miliardy rokov.

„Slovenská" exoplanéta patrí do kategórie horúcich Jupiterov. Svoju materskú hviezdu obehne za 2,79 dňa (asi 67 hodín), má hmotnosť 1,06 hmotností Jupitera, je teda asi 337-krát hmotnejšia ako Zem.

Aj keď ide o pomerne blízky systém, nie je zaujímavý z hľadiska možnej existencie života ako ho poznáme na Zemi. Obieha totiž takmer desať krát bližšie okolo svojej hviezdy ako Merkúr okolo Slnka a rovnovážna teplota tejto plynnej planéty je takmer 1 400 kelvinov.

Riadiaci výbor projektu NameExoWorlds vybral pre pomenovanie také planetárne systémy, ktorých materské hviezdy sa dajú pozorovať aj malými ďalekohľadmi z miest so zemepisnou šírkou hlavného mesta danej krajiny. Planetárny systém môže mať istý vzťah s krajinou, pre ktorú bol pridelený, napríklad prostredníctvom vedcov alebo prístrojov, vďaka ktorým boli tieto systémy objavené.

V prípade, že by ste chceli „našu" exoplanétu pozorovať, už od polovice apríla je pozorovateľná takmer celú noc, spočiatku na východe, neskôr nad juhom. Od septembra bude pozorovateľná najmä v prvej polovici noci, na juhozápade až západe.

Presnú polohu na oblohe môžete zistiť napríklad použitím online verzie programu Stellarium, keď od vyhľadávacieho políčka v hornej časti stránky zadáte HAT-P-5.

V bielom krúžku Exoplanéta HAT-P-5.
V bielom krúžku Exoplanéta HAT-P-5. Foto: astro.sk
 

Už viac ako 70 krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko, pripravilo národné kampane umožňujúce širokej verejnosti navrhnúť a potom hlasovať za vybrané pomenovania. Cieľom tejto iniciatívy je tiež vytvoriť príležitosť zamyslieť sa nad tým, aké je naše miesto vo vesmíre a ako by mohla byť Zem vnímaná civilizáciou na inej planéte.

„Po prvýkrát v histórií dostáva Slovensko možnosť pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu. Je to úžasná príležitosť na chvíľu sa zastaviť pod hviezdnou oblohou a zamyslieť sa nad tým, aké je naše miesto vo vesmíre a kam chce ľudstvo ďalej kráčať," poznamenal Rudolf Gális, národný koordinátor pre vzdelávacie aktivity IAU na Slovensku z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Zapojte sa do súťaže a možno práve váš návrh bude víťazný a stanete sa tak prvou Slovenkou alebo Slovákom, ktorí pomenovali cudziu planétu

Národné súťaže budú prebiehať od júna do novembra 2019 a po záverečnom potvrdení riadiacim výborom IAU100 NameExoWorlds budú celkové výsledky vyhlásené v decembri 2019. Víťazné mená budú používané spoločne s existujúcim vedeckým označením, s náležitým uznaním osobám, ktoré ich navrhli.   

Informácie pochádzajú zo stránky astro.sk.