22. 09. 2019 10:29 | KOŠICE/tvnoviny.sk, ml

Tieto mená sa dostali do slovenského finále: Hlasujte za nový názov pre exoplanétu

Hlasovať môžete do 31. októbra.

Mapka s polohou systému HAT-P-5 na oblohe.
Mapka s polohou systému HAT-P-5 na oblohe. Foto: IAU

V roku 2019 oslavuje Medzinárodná astronomická únia (IAU) 100. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizuje celosvetový projekt IAU100 NameExoWorlds, ktorý dáva možnosť ktorejkoľvek krajine na svete pomenovať vybranú exoplanétu a jej materskú hviezdu. Tieto mená budú výsledkom národných súťaží, do ktorých sa môže zapojiť široká verejnosť. Na Slovensku sa začalo druhé kolo, verejnosť vyberie jedno z dvanástich pomenovaní.

„Prvé kolo súťaže na Slovensku skončilo 31. augusta 2019 a Slováci do súťaže prihlásili takmer 540 návrhov. Národná komisia nemala vôbec jednoduchú úlohu, keďže musela zo zaslaných návrhov, z ktorých mnohé boli naozaj skvelé, vybrať také pomenovania, o ktorých sa bude hlasovať v druhom kole," hovorí Jaroslav Merc, predseda organizačného výboru projektu IAU100 NameExoWorlds na Slovensku z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Medzi dvanástku vybraných návrhov sa dostali postavy zo slovanskej mytológie, akými sú Svarog, Vesna, Svarožič, či Živa alebo slovenské zemepisné názvy Hornád, Váh, Gerlach, Kriváň, či Velická. Slovenské rozprávky zastupujú Atalienka s Valibukom a Plavčík s Vratkom, flóru zase Kamilka s Margarétkou a Čučoriedka s Lipou. Finalistov dopĺňajú typické slovenské pokrmy Parenica a Haluška a staroslovanské pomenovania Slnka a Jupitera - Chasoň a Kráľomoc. „Vždy sa vyberá dvojica mien, jedno pre exoplanétu, druhé pre materskú hviezdu," upozorňuje Jaroslav Merc.

Mnoho velikánov slovenskej histórie, akými sú napríklad Milan Rastislav Štefánik či Ľudovít Štúr sa do výberu nedostali, pretože už svoje vesmírne objekty „majú" a to dokonca v našej Slnečnej sústave. Okolo Slnka totiž obiehajú planétky, ktoré nesú ich mená. Z rovnakého dôvodu nemôže "slovenská" exoplanéta niesť pomenovanie po niektorých postavách zo slovanskej mytológie, napr. Perúnovi či Radegastovi. Dôležitým kritériom pri výbere bola aj spoločná téma, v rámci ktorej musí byť možné vyberať ďalšie mená pre telesá, ktoré by v danom systéme mohli byť objavené v budúcnosti.

Široká verejnosť teraz môže o víťazovi hlasovať až do 31. októbra na webových stránkach súťaže, kde sú zverejnené aj konkrétne dvojice pomenovaní. Následne sa súťaž vyhodnotí, komisia pripraví výsledky pre odoslanie do IAU a tá rozhodne o prijatí návrhu ako oficiálneho pomenovania telies „slovenského" planetárneho systému. IAU je totiž jedinou medzinárodne uznávanou organizáciou, ktorá je zodpovedná za prideľovanie oficiálnych označení vesmírnym telesám a útvarom na ich povrchu.

„Slovensko dostalo možnosť pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu vôbec po prvýkrát v histórii," poznamenal Rudolf Gális, národný koordinátor pre vzdelávacie aktivity IAU na Slovensku z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. „Táto súťaž je skvelou možnosťou predstaviť krásy a záhady vesmíru širokej verejnosti a tiež zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a aktívne spoznávanie sveta, v ktorom žijú," dodal Rudolf Gális.

Komentáre ( 0)